REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „DE MARCO”

 

Co znajdziesz w tym dokumencie i do kogo jest on adresowany?

W tym dokumencie znajdziesz informacje na temat warunków korzystania ze sklepu dostępnego pod adresem www.de-marco.pl/sklep oraz dokonywania w nim zakupów. Dokument ten jest sformułowany jest w duchu „plain language”, co oznacza unikanie niezrozumiałego prawniczego żargonu, na rzecz przejrzystości i dostępności dla użytkowników. Pomimo swojego „nieprawniczego” brzmienia, określa on jednak treść umowy jaką zawierasz dokonując zakupu w naszym sklepie.

 1. Kto prowadzi ten sklep internetowy?

Sklep jest prowadzony przez Dorotę Sarlej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KONCEPT DOROTA SARLEJ. Firma posiada NIP 5451190637 i jest została zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To ona jest drugą stroną umów (po stronie sprzedającego), które zawierasz korzystając ze sklepu.

 1. Jak możesz kontaktować się z nami? Jak będziemy kontaktować się z Tobą?

Możesz kontaktować się z nami na następujące sposoby:

 • pod adresem mailowym BIURO@KONCEPTSD.PL,

 • adresem korespondencyjnym KONCEPT DOROTA SARLEJ, ul. Jednorożca 84/5, 80-299 Gdańsk (prosimy o umieszczenie dopisku SKLEP DE MARCO).

My z kolei będziemy komunikować się z Tobą mailowo, telefonicznie, przez korespondencję pocztową, kurierską oraz przez formularze w naszym sklepie.

 1. Kto może dokonać zakupu w naszym sklepie? Kim jest konsument?

Zakupów w naszym sklepie mogą dokonywać osoby indywidualne, osoby które prowadzą jednoosobowe firmy, a także osoby prawne i podobne podmioty które są zdolne do zawierania umów (czyli np. spółki, fundacje, stowarzyszenia). Jeśli chcesz dokonać zakupu i jesteś niepełnoletni/a, ale masz więcej niż 13 lat lub też jesteś częściowo ubezwłasnowolniony/a, zgodę na zakup musi wyrazić Twój opiekun prawny. Jeśli masz mniej lat lub jesteś całkowicie ubezwłasnowolniony/a – nie możesz samodzielnie dokonać zakupu.

Jeśli zawierasz umowę jako osoba fizyczna i robisz to bez bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą, przysługuje Ci status tzw. konsumenta – tą nazwą będziemy posługiwać się w dalszej części regulaminu, opisując pewne dodatkowe uprawnienia i ułatwienia, które w związku z tym Ci przysługują.

Jeżeli dokonujesz zakupu jako osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą (tak, również wtedy, gdy robisz zakup „na fakturę”), lecz nie dokonujesz zakupu jako „zawodowiec” (dla zobrazowania – takim „zawodowcem” nie jest np. osoba kupująca u nas płytę CD z nagraniami, jeśli sama nie zajmuje się sprzedażą ani produkcją takich nagrań, chociażby sam zakup płyty był dokonywany na potrzeby „firmowe”), to będą Ci również przysługiwać uprawnienia konsumenta, przewidziane w tym regulaminie.

 1. Jakie wymagania techniczne musisz spełnić, aby korzystać ze sklepu?

Żeby korzystać ze sklepu musisz posiadać urządzenie komputerowe (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę Internetową, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.

 1. Jakie zagrożenia mogą towarzyszyć korzystaniu ze Sklepu? Jakie zabezpieczenia stosujemy? Co Ty możesz zrobić, aby zminimalizować ryzyko?

Korzystanie ze sklepu wiąże się z pewnymi typowymi dla Internetu zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod nas przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Ciebie danych osobowych, pieniędzy lub też próba przechwycenia komunikacji pomiędzy Tobą a naszym sklepem.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, stosujemy różne środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Tobą a nami (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala zweryfikować, czy strona na której jesteś, rzeczywiście jest stroną naszego sklepu.

Ty też możesz poczynić pewne kroki, które zwiększą poziom Twojego bezpieczeństwa. Każdorazowo weryfikuj, czy na pewno znajdujesz się w na naszej stronie – sprawdź, czy w adresie strony nie ma żadnych literówek oraz czy przy adresie jest symbol zielonej kłódki. Korzystaj ze sprzętu komputerowego zabezpieczonego programem antywirusowym i firewallem oraz unikaj korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci WIFI. Nie podawaj swoich danych logowania do konta w sklepie innym osobom.

 1. Czego nie możesz robić korzystając ze sklepu? Z jakimi konsekwencjami możesz się liczyć, jeśli naruszysz te zakazy?

Korzystając ze sklepu oraz komunikując się z nami nie wolno Ci dostarczać treści bezprawnych, podejmować działań destabilizujących działanie sklepu oraz podawać nieprawdziwych danych osobowych. W przypadku naruszenia tych zakazów, możemy pozbawić Cię prawa do korzystania ze sklepu.

 1. Co to jest konto? Jak je założyć i usunąć?

Konto to bezpłatna i opcjonalna usługa, która ułatwi Ci dokonywanie zakupów w naszym sklepie. Pozwala Ci ona zapamiętać adresy wysyłki (żeby nie wpisywać ich za każdym razem), a także pozwala na łatwy dostęp do historii zamówień, dokumentów rozliczeniowych i innych ustawień. Konto ułatwia Ci także dostęp do niektórych naszych produktów cyfrowych, umożliwiając ich pobranie za jego pośrednictwem. Do konta logujesz się za pomocą indywidualnego loginu i hasła. Możesz też w każdej chwili z niego zrezygnować, dokonując stosownej dyspozycji w ustawieniach konta.

 1. Jak dokonać zakupu w naszym sklepie?

Zakupu dokonujesz umieszczając wybrane produkty w „koszyku” (przycisk „dodaj do koszyka” przy produkcie lub na karcie produktu). Po zakończeniu wybierania produktów, przechodzisz do podsumowania zawartości koszyka (poprzez kliknięcie ikony torby zakupowej w prawym górnym rogu strony). Po weryfikacji, prawidłowości umieszczonych w „koszyku” produktów, klikasz „przejdź do płatności” i podajesz swoje dane niezbędne do realizacji wysyłki (lub logujesz się do swojego konta, w którym dane te zostały zapamiętane), wybierasz sposób dostawy i metodę płatności oraz zatwierdzasz zakup przyciskiem „kupuję i płacę”. Po zatwierdzeniu zakupu, na maila otrzymasz jego potwierdzenie.

Jeżeli okaże się, że zamówiony produkt nie jest dostępny, niezwłocznie Cię o tym powiadomimy i w terminie 7 dni zwrócimy Ci pieniądze.

 1. Jak i kiedy płacisz za produkty?

Płatności musisz dokonać w maksymalnie w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia, pod rygorem możliwości jego anulowania przez nas w całości lub części. Płatności możesz dokonać za pomocą szybkich przelewów online w ramach usługi Przelewy24 obsługiwanych przez PayPro Spółka Akcyjna (z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań), oferującej płatność szybkim przelewem, kartą oraz BLIK, a także dokonując płatności tradycyjnym przelewem.

 1. Jak i kiedy dostarczymy Ci produkt?

Zamówiony produkt fizyczny dostarczymy Ci w terminie do maksymalnie 14 dni od chwili zapłaty (zazwyczaj jest to okres 2-3 dni roboczych), za pomocą wybranego przez Ciebie sposobu tj. przesyłki kurierskiej lub usługi Paczkomaty, dostarczanej przez firmę Inpost S.A. Dostawę realizujemy tylko na terytorium Polski.

W przypadku produktów elektronicznych (tj. plików dźwiękowych), będą one dostarczone maksymalnie w terminie 7 dni po dokonaniu płatności (choć zazwyczaj będzie to następować niezwłocznie) za pośrednictwem wysyłki pliku w formacie MP3 lub WAV. Jeśli posiadasz Konto, będziesz mieć także możliwość pobrania pliku ze swojego konta w przez okres 1 miesiąca od dnia udostępnienia pliku.

 1. Jaka jest nasza odpowiedzialność za produkty?

Mamy prawny obowiązek dostarczyć Ci produkt pozbawiony wad. Jeśli dostarczymy Ci produkt wadliwy, to masz możliwość skorzystania z tzw. rękojmi, która pozwala Ci żądać naprawy produktu, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub wreszcie odstąpić od umowy (czyli zrezygnować z zakupu i żądać zwrotu pieniędzy).

 1. Jak możesz złożyć reklamację?

Jeśli masz zastrzeżenia, co do funkcjonowania sklepu lub też dostarczony Ci produkt fizyczny lub elektroniczny ma wady, możesz złożyć reklamację – pisemnie lub e-mailowo, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2. W reklamacji wskaż swoje dane osobowe, produkt lub usługę, do której masz zastrzeżenia oraz opis tych zastrzeżeń, a także opisz swoje żądanie w związku z reklamacją. Aby ułatwić nam pracę, prosimy Cię także o wskazanie numeru zamówienia – zarówno w reklamacji, jak i na przesyłce, w której odsyłasz produkt. Pamiętaj, aby przed odesłaniem ew. wadliwego produktu, wcześniej skontaktować się z nami – wówczas określimy, czy do rozpoznania reklamacji konieczne jest odesłanie produktu.

Twoją reklamację rozpoznamy i poinformujemy Cię o naszej decyzji, w terminie 14 dni od jej złożenia. Jeśli nie będziemy tego w stanie zrobić w tym terminie, poinformujemy Cię o tym, jakie są tego powody. Jeśli rozpoznanie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe, poinformujemy Cię o tego powodach oraz wskażemy nowy termin rozpoznania reklamacji, nie dłuższy niż kolejne 14 dni.

 1. Czy treści elektroniczne zakupione w sklepie chronione są prawem autorskim? Co możesz z nimi robić, a czego nie? Jakie są konsekwencje ewentualnych naruszeń?

Pamiętaj o tym, że treści elektroniczne (w szczególności aranże), które możesz zakupić w sklepie są wynikiem pracy twórczej i stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Oznacza to, że po dokonaniu ich zakupu, możesz korzystać z nich wyłącznie na warunkach wyznaczonych w regulaminie.

Poza możliwością wykorzystywania na użytek osobisty, każdej osobie, która zakupuje treści elektroniczne, udzielamy niewyłącznej licencji na ich wykorzystanie. Korzystanie z treści elektronicznych ograniczone jest wyłącznie do terytorium Polski. Licencja taka nie może być przenoszona na inne osoby, co oznacza, że nie możesz przekazywać produktów elektronicznych innym osobom do wykorzystania. Licencja obejmuje prawo do publicznego odtwarzania, w tym także w celach zarobkowych. Inne sposoby korzystania z treści elektronicznych (w tym np. powielanie, zmienianie, publikacja w sieci Internet) są niedozwolone.

W przypadku naruszenia warunków korzystania z treści elektronicznych, będziemy mogli dochodzić roszczeń wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym odszkodowania. Pamiętaj także, że takie zachowania jak bezprawne rozpowszechnianie.

 1. Jak możesz zrezygnować z dokonanych zakupów? Kiedy nie możesz tego zrobić? Co wiąże się z odstąpieniem od umowy?

Jako konsument, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu (albo pozostawienia go u innej osoby przez kuriera), masz prawo do odstąpienia od umowy, czyli rezygnacji z dokonanych zakupów bez podawania przyczyn. Odstąpienie oznacza powrót do takiego stanu, jakbyś nigdy nie dokonał/a zakupu – my musimy zwrócić Ci wszelkie wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni (taką samą drogą, jak je wpłaciłeś/aś), a Ty w takim samym terminie musisz nam zwrócić otrzymany produkt (jeśli był to produkt fizyczny). Możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu odesłania produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

Odstąpienia możesz dokonać informując nas o tym pisemnie lub e-mailowo za pomocą danych kontaktowych, które znajdziesz w pkt. 2. Odstąpienie może Ci ułatwić specjalny formularz, który znajdziesz na końcu regulaminu, jednak nie musisz z niego korzystać. Prosimy Cię aby zarówno w oświadczeniu o odstąpieniu i przy odsyłaniu produktu, umieścić numer zamówienia.

Pamiętaj jednak, że w związku z odstąpieniem możesz ponieść pewne koszty. Zwrotu produktu dokonujesz na własny koszt, a w przypadku gdy będzie on zużyty w większym stopniu, niż było to potrzebne żeby zapoznać się z produktem, to będziesz zobowiązany do zrekompensowania nam tej utraty jego wartości.

Pamiętaj, że w przypadku płyt CD, mimo że są produktami fizycznymi, tracisz prawo do zwrotu z momentem rozpakowania zapieczętowanego opakowania, w którym zostały dostarczone.

Odmiennie wygląda kwestia zwrotu produktów cyfrowych przesyłanych przez Internet. Gdy wyrazisz zgodę na ich dostarczenie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, tracisz prawo do zwrotu.

 1. Jak możemy dokonać zmiany regulaminu?

Może zdarzyć się tak, że dokonamy zmiany naszego regulaminu. Robimy to poprzez ogłoszenie na naszej stronie nowego brzmienia regulaminu oraz powiadomienia wszystkich klientów, którzy mają u nas konto. Po 15 dniach od takiego powiadomienia, wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać – nie pogorszą one jednak w żaden sposób Twojej sytuacji, jeśli dokonałeś/aś zakupu wcześniej.

Jeśli masz u nas konto i nie wyrażasz zgody na zmianę regulaminu, będziesz musiał je usunąć, przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przeciwnym razie nowa treść regulaminu jest dla Ciebie wiążąca.

 1. Co możesz zrobić, jeśli wystąpi między Tobą a nami jakiś spór?

Jeśli nie dojdziemy do porozumienia w drodze negocjacji, możesz oczywiście skorzystać z drogi sądowej, natomiast jest to tylko jeden z wariantów. Warto przemyśleć skorzystanie z zasadniczo tańszych i szybszych pozasądowych sposobów rozstrzygania takich sporów – np. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową albo ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).

 1. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Jeśli po przeczytaniu tego dokumentu, cokolwiek odnośnie warunków zakupu jest dla Ciebie niejasne, skontaktuj się z nami za pomocą danych wskazanych w pkt. 2. Pomożemy!

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: KONCEPT DOROTA SARLEJ, ul. Jednorożca 84/5, 80-299 Gdańsk (dopisek SKLEP DE MARCO), adres e-mail: BIURO@KONCEPTSD.PL

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.